Welkom bij de VMOO

De VMOO bestaat uit liefhebbers van oude militaire voertuigen uit de periode van de koude oorlog en dan de kant van onze toenmalige “tegenstander” de DDR. 

Onze toenmalige vijand, het Warschau Pakt (met onder andere de DDR als bondgenoot) is nu een vrijwel onbekend stukje historie, terwijl velen van ons in militaire dienst tegenover deze mannen en vrouwen gelegerd waren zonder deze echt te kennen.

Die tijd ligt inmiddels alweer ver achter ons, maar onze vereniging wil zich graag verdiepen
in die onderbelichte periode. Met behulp van authentieke uniformen, wapens en voertuigen proberen wij een stukje van deze periode voor de toekomstige generatie te bewaren. 

Doelstelling:
Onze doelstelling is om voertuigen en materiaal uit de voormalige NVA te restaureren
en in stand te houden.  Daarnaast nemen wij deel aan evenementen, waar wij de transport/staf groep uitbeelden van de KRR-18 (Küstenraketenregiments 18). 

Het ontstaan van het Küstenraketen Regiment Nr. 18 (KRR-18)

In 1962 werden er vergaande moderniseringen doorgevoerd in de NVA. Eenheden van snelboten, raketafweer en kustverdediging werden opgericht en ondergebracht bij de NVM (Nationale Volksmarine).

De eerste kustverdedigingstroepen de z.g. Küstenraketen Regimenten werden uitgerust met de Sopka raket en de S-2 raket. Dit was wereldwijd de eerste kustverdediging gebruikmakend van raketten. Na jaren van nieuwe technische ontwikkelingen werden in 1980 de Rubesh en de P-21/22 raketten door de Sovjet Unie geleverd aan de DDR.
Op 1 november 1983 werd het KRR-18 opgericht en uitgerust met het ultramoderne mobiele Rubesh raketsysteem.

In de opvolgende jaren ontwikkelde het KRR-18 zich tot een van de beste eenheden van de NVM. In 1985 werd er de erenaam “Waldemar Verner” aan gegeven. Na diverse andere vermeldingen en ereprijzen werd in het jaar 1989, tijdens het 40 jarig bestaan van de DDR, dit regiment tot het “Bester Truppenteil der DDR” uitgeroepen.

Na de val van de Berlijnse muur werd in 1990 het regiment opgeheven en werden er 6 Rubesh raketsystemen verscheept naar Amerika voor proeven. 1 systeem staat nu in het Militärhistorischen Museum (MHM) te Dresden. De overige systemen werden vernietigd.

Onze voertuigen:

Binnen onze vereniging hebben we een diversiteit aan voertuigen
die werden gebruikt in het leger van de DDR, de NVA.